Algemeen
Deze website wordt beheerd door Tedious Records. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Tedious Records

Tedious Records stelt deze website, met inbegrip van alle informatie, instrumenten en diensten, beschikbaar aan u op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleid en mededelingen die in deze Service voorwaarden zijn vermeld.

Door het bezoeken van onze website, het doen van een aankoop bij Tedious Records of uzelf anderzijds bezig houden met onze service/dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Service voorwaarden, met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen. Deze Service voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website, met inbegrip van leveranciers, klanten, handelaars en/of medewerkers van Tedious Records.

Lees deze Service voorwaarden zorgvuldig door voor uw bezoek of gebruik van onze website. Door het gebruik (ook gedeeltelijk) van de website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Service voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze voorwaarden, dan is het u niet toegestaan de website te bezoeken en/of gebruik maken van de services.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de website zijn direct na toevoeging onderworpen aan de Service Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Service voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina lezen. Wij behouden ons het recht voor om deze bij te werken, te wijzigen of enig onderdeel van deze Service voorwaarden te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw verdere gebruik van, of de toegang tot, de website na het invoeren van wijzigingen van de Service voorwaarden betekent automatisch acceptatie van deze wijzigingen.

U mag geen gebruik maken van onze producten voor illegale en/of ongeoorloofde doeleinden. Noch mag u, in het gebruik van de dienst, in strijd zijn met de geldende wetten in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of code van een destructieve aard verzenden.

Een inbreuk op, of schending van, een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze diensten aan u.

Wij behouden ons het recht voor om toegang tot onze website en/of webshop aan een ieder om welke reden dan ook, en op elk gewenst moment te weigeren.

U begrijpt dat uw gegevens (met uitzondering van betaalkaart informatie), ongecodeerd kunnen worden overgedragen. Betaalkaart informatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in niets van de website en/of webshop te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of enig deel van de dienst, gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons.

Juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens
Wij zijn niet verantwoordelijk als de ter beschikking gestelde informatie op deze website niet juist, niet volledig, of niet actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en dient niet te worden beschouwd, of te worden gebruikt, als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeurigere, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. Het vertrouwen van/op het materiaal op deze website is geheel op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet actueel en is uitsluitend bedoeld ter referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te monitoren.

Wijzigingen in de service en/of prijzen
De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder een verplichting onzerzijds tot kennisgeving van deze veranderingen.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de dienst (of een deel van de inhoud daarvan) zonder een verplichting onzerzijds tot kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of stopzetting van de dienst.

Producten en/of diensten
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn. In principe nemen wij onze alcoholische dranken niet zonder meer terug, zie de uitzonderingen op Europese Richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EU). Voor retourzendingen zie onze Return Policy.

We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de webshop vermeld staan zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We garanderen echter niet dat de weergave van elke kleur op uw computer monitor een nauwkeurige weergave hiervan zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot ieder persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op een case-by-case basis. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om het aanbieden van een ​​product op elk gewenst moment te beëindigen.

Hoewel wij streven naar de best mogelijke kwaliteit garanderen wij niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd/gecompenseerd.

Nauwkeurigheid van de facturering en account informatie
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken de bestelling beperken of de te bestellen hoeveelheden per persoon, per huishouding of per bestelling te annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen zijn van dezelfde klant-account, dezelfde creditcard, en/of orders die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling veranderen of annuleren, proberen we u hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres, factuuradres en/of telefoonnummer dat bij ons bekend is op het moment dat de order is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn dealers, resellers en distributeurs te annuleren. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons oordeel, in strijd zijn met geldende wetten, goede zeden, ethische kwesties of immoreel zijn te annuleren.

U stemt ermee in om uw actuele gegevens af te geven voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, betaalkaart nummers en vervaldata te updaten, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer informatie, zie onze Returns Policy.

Tools van derden
Wij kunnen u voorzien van toegang tot de hulpprogramma’s van derden waarover wij echter geen enkele controleerbare inbreng hebben. Voor deze websites/tools/instrumenten van derden aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot dergelijke instrumenten “as is/zoals het is” en “as available/zoals beschikbaar” zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring kunnen verschaffen en dat elk risico voor het gebruik hiervan bij u ligt. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voortvloeiend uit, of verband houdend met, uw gebruik van websites/tools/instrumenten van derden.

Elk gebruik van de optionele instrumenten/tools aangeboden via de website is geheel op uw eigen risico en u dient er zelf voor te zorgen dat u bekend bent met, en het goedkeuren van, de voorwaarden waaronder deze instrumenten/tools worden verstrekt door de desbetreffende derde partij en/of leverancier(s).

In de toekomst kunnen we u ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van de introductie van nieuwe tools/instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn onmiddellijk bij invoering ervan onderworpen aan deze Service Voorwaarden.

Weblinks naar derden
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen afkomstig zijn van derden.

Via weblinks op deze site kunt u naar websites van derden verwezen worden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling en beoordeling van de inhoud of de juistheid ervan, en we geven geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties via websites van derden. Lees zorgvuldig het beleid en praktijken van deze derden door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende derden.

Commentaar van gebruikers, feedback en andere middelen
Indien u ons, op ons verzoek (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons uw creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of via een andere weg gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde deze voorstellen zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anders kunnen gebruiken in elk medium inclusief eventuele opmerkingen die u naar ons uit. Wij zijn niet verplicht (1) Om een ​​reactie in vertrouwen te behouden; (2) tot vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We behouden ons voor, maar hebben geen verplichting, om inhoud te bekijken, bewerken of verwijderen die naar ons eigen oordeel onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of in strijd met deze Service voorwaarden of met het intellectuele eigendom van welke partij dan ook.

U stemt ermee in dat uw commentaar enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten niet zal schenden. U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaar geen lasterlijke of anderszins onwettig, beledigend of geen obsceen materiaal zal bevatten, of geen computer virus of andere malware bevat die op enigerlei wijze de werking van de dienst of gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, doen alsof deze van iemand anders dan uzelf is, of op andere wijze ons of derden misleiden over de oorsprong van elk commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eventuele opmerkingen en over de nauwkeurigheid hiervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

Persoonlijke informatie
De behandeling van uw persoonlijke gegevens door de website en/of webshop valt onder ons privacy beleid. Zie ons Privacy Beleid.

Fouten, onjuistheden en omissies
Er kan informatie op onze site of in de Service voorwaarden staan die typfouten, onjuistheden of weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en te wijzigen of te actualiseren, en om informatie of bestellingen te annuleren indien gegevens op de bestelling of dienst of op een verwante website onjuist is, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief de periode nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om mee te werken aan wijzigingen of verduidelijkingen van informatie in de dienst of op een verwante website inclusief, en zonder beperking, prijsinformatie behalve zoals vereist door de wet. Wij hoeven geen updates of datum op te geven in de dienst of op een verwante website om aan te geven dat er informatie in de dienst of op een verwante website is aangepast of vernieuwd.

Verboden gebruik
In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud: (a) voor enig onwettig doel; (B) om anderen te werven om te presteren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (C) op alle wijzen die internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen schenden; (D) om inbreuk te maken op, of het schenden van, onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (E) te treiteren, mishandelen, beledigen, kwaadspreken, belasteren, in diskrediet brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (F) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (G) virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (H) om de persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (I) om spam en/of phishing met betrekking tot deze dienst te verspreiden; (J) te gebruiken voor obscene of immorele doeleinden; of (k) u te bemoeien met, of het omzeilen van, de echtheidskenmerken van de dienst of enige gerelateerde website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de dienst of gerelateerde website voor het overtreden van een van de verboden te beëindigen.

Aansprakelijkheidsverklaring, beperking van aansprakelijkheid
We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of de dienst geheel kunnen annuleren op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U accepteert nadrukkelijk dat uw gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van de service op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst zijn verstrekt ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.

In geen geval zal Tedious Records of Universal Interflow BV, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit het gebruik van een van de diensten of de producten verkregen met behulp van de dienst.

Schadevergoeding
U gaat ermee akkoord om Tedious Records en onze eventuele moedermaatschappij, eventuele dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of vraag voortvloeiend uit uw schending van deze Service voorwaarden of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Scheidbaarheid
In het geval dat enige bepaling van deze Service voorwaarden wordt verklaard als onwettig, nietig of niet afdwingbaar, zal een dergelijke bepaling niettemin een executoriale titel hebben in de ruimste mate zoals toegestaan ​​door de wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te worden gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden van de dienst. Een dergelijke vaststelling doet geenszins afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Opzegging
De einddatum van deze Service voorwaarden zal de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die uit elkaar gaan voor alle doeleinden overleven.

Deze Service voorwaarden zijn effectief gedurende de relatie, tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. U kunt het voldoen aan deze Service voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u wilt stoppen met het gebruik van onze website.

Als naar ons oordeel u niet heeft voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze Service overeenkomst, kunnen we deze overeenkomst te allen tijde beëindigen en/of op grond hiervan u de toegang tot onze dienst (of een deel daarvan) ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving waarbij u wel nadrukkelijk aansprakelijk blijft voor alle verplichtingen en/of bedragen die wij van u tegoed hebben tot en met de datum van beëindiging.

Volledige overeenkomst
Het door u niet naleven van deze Service voorwaarden betekent dat u afstand doet van elke claim op aansprakelijkheid van onze kant.

Deze Service voorwaarden en eventueel beleid of operationele regels gepost door ons op deze site met betrekking tot de dienst vormen de overeenkomst en afspraken tussen u en ons en zijn van toepassing gedurende uw gebruik van de dienst. Deze Service voorwaarden vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Service overeenkomst.

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Service voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen Tedious Records of Universal Interflow BV.

Toepasselijk recht
Deze Service voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten worden beheerd door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetten voor, locatie Terrasweg 30, 2071 BC Santpoort-Noord, Nederland.

Wijzigingen in de Service voorwaarden
U kunt de meest recente versie van de Service voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina lezen.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze Service voorwaarden te wijzigen en/of vervangen zonder het plaatsen van updates of de betreffende wijzigingen/veranderingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Service voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik of de toegang tot de website en/of de dienst na de invoering van eventuele wijzigingen in deze Service Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Contactinformatie
Vragen met betrekking tot deze Service voorwaarden kunt u sturen via e-mail: rut@tediousrecords.com of per post naar Tedious Records, Terrasweg 30, 2071 BC Santpoort-Noord, Nederland